- See you soon! -

Скъпи читатели,
сайтът на SDC-BG временно затваря врати,
с цел преустановяване и подобряване в
системата и процеса ни на работа.

Благодарим ви за търпението и подкрепата през годините!

Довиждане и до нови срещи!